Danube

9 Day Danube River CruiseSeasonLand OnlyAir & Land
Nuremberg to Budapest7 MS RoyalApr - Oct '14$2499$3349*
Nuremberg to Budapest7 MS Sound of MusicApr - Nov '14$2049$3009*
Budapest to Nuremberg7 MS RoyalApr - Oct '14$2199$3389*
Budapest to Nuremberg7 MS Sound of MusicApr - Nov '14$1599$2619*

10 Day Danube River Cruise with BucharestSeasonLand OnlyAir & Land
Bucharest to Budapest1 Bucharest, 7 MS RoyalAug '14$1999$3169*

11 Day Danube River Cruise with BudapestSeasonLand OnlyAir & Land
Nuremberg to Budapest7 MS Royal, 2 BudapestApr - Oct '14$2949$3989*
Nuremberg to Budapest7 MS Sound of Music, 2 BudapestApr - Nov '14$2349$3279*
Budapest to Nuremberg2 Budapest, 7 MS RoyalApr - Oct '14$2499$3709*
Budapest to Nuremberg2 Budapest, 7 MS Sound of MusicApr - Nov '14$1899$2909*

12 Day Danube River Cruise with PragueSeasonLand OnlyAir & Land
Nuremberg to Budapest3 Prague, 7 MS RoyalApr - Oct '14$3199$4169*
Nuremberg to Budapest3 Prague, 7 MS Sound of MusicApr - Nov '14$2599$3519*
Budapest to Nuremberg7 MS Royal, 3 PragueApr - Oct '14$2849$4379*
Budapest to Nuremberg7 MS Sound of Music, 3 PragueApr - Nov '14$2149$3059*

14 Day Danube River Cruise with Budapest & PragueSeasonLand OnlyAir & Land
Nuremberg to Budapest3 Prague, 7 MS Royal, 2 BudapestApr - Oct '14$3499$4559*
Nuremberg to Budapest3 Prague, 7 MS Sound of Music, 2 BudapestApr - Nov '14$2899$3779*
Budapest to Nuremberg2 Budapest, 7 MS Royal, 3 PragueApr - Oct '14$3149$4709*
Budapest to Nuremberg2 Budapest, 7 MS Sound of Music, 3 PragueApr - Nov '14$2449$3329*

14 Day Danube River Cruise with Prague, Dresden & BerlinSeasonLand OnlyAir & Land
Budapest to Nuremberg7 MS Royal, 2 Prague, 1 Dresden, 2 BerlinApr - Oct '14$3399$4819*
Budapest to Nuremberg7 MS Sound of Music, 2 Prague, 1 Dresden, 2 BerlinApr - Nov '14$2599$3469*

14 Day Danube River Cruise with Warsaw, Krakow & BudapestSeasonLand OnlyAir & Land
Budapest to Nuremberg2 Warsaw, 2 Krakow, 1 Budapest, 7 MS RoyalApr - Nov '14$3099$4379*
Budapest to Nuremberg2 Warsaw, 2 Krakow, 1 Budapest, 7 MS Sound of MusicApr - Nov '14$2499$3619*

16 Day Danube River Cruise with Budapest, Prague, Dresden & BerlinSeasonLand OnlyAir & Land
Budapest to Nuremberg2 Budapest, 7 MS Royal, 2 Prague, 1 Dresden, 2 BerlinApr - Oct '14$3799$4879*
Budapest to Nuremberg2 Budapest, 7 MS Sound of Music, 2 Prague, 1 Dresden, 2 BerlinApr - Nov '14$2899$3769*

17 Day Danube River Cruise with Germany, Switzerland & AustriaSeasonLand OnlyAir & Land
Nuremberg to Budapest1 Mainz, 1 Heidelberg, 2 Lucerne, 1 Innsbruck, 1 Salzburg, 2 Munich, 7 MS RoyalApr - Oct '14$4299$5389*
Nuremberg to Budapest1 Mainz, 1 Heidelberg, 2 Lucerne, 1 Innsbruck, 1 Salzburg, 2 Munich, 7 MS Sound of MusicApr - Nov '14$3649$4579*

17 Day Danube River Cruise with Warsaw, Krakow, Budapest & PragueSeasonLand OnlyAir & Land
Budapest to Nuremberg2 Warsaw, 2 Krakow, 1 Budapest, 7 MS Royal, 3 PragueApr - Oct '14$3749$5279*
Budapest to Nuremberg2 Warsaw, 2 Krakow, 1 Budapest, 7 MS Sound of Music, 3 PragueApr - Nov '14$3049$4009*

19 Day Danube River Cruise with Warsaw, Krakow, Budapest, Prague, Dresden & BerlinSeasonLand OnlyAir & Land
Budapest to Nuremberg2 Warsaw, 2 Krakow, 1 Budapest, 7 MS Royal, 2 Prague, 1 Dresden , 2 BerlinApr - Oct '14$4399$5369*
Budapest to Nuremberg2 Warsaw, 2 Krakow, 1 Budapest, 7 MS Sound of Music, 2 Prague, 1 Dresden , 2 BerlinApr - Nov '14$3499$4499*


Main & Rhine

9 Day Rhine River CruiseSeasonLand OnlyAir & Land
Amsterdam to Basel7 MS DiamondOct 22 '14$3499$4779*
Amsterdam to Basel7 MS PrincessJun - Oct '14$3149$5139*
Basel to Amsterdam7 MS PrincessMay - Oct '14$3149$5059*

11 Day Rhine River Cruise with AmsterdamSeasonLand OnlyAir & Land
Basel to Amsterdam7 MS Princess, 2 AmsterdamJun - Oct '14$3599$5189*

11 Day Rhine River Cruise with ZurichSeasonLand OnlyAir & Land
Basel to Amsterdam7 MS Princess, 2 AmsterdamJun - Oct '14$3999$5409*
Amsterdam to Basel7 MS Princess, 2 ZurichJun - Oct '14$3999$5639*


Holland & Belgium


Rhone & Saone

8 Day Rhone River Cruise with ParisSeasonLand OnlyAir & Land
Lyon to Lyon2 Paris, 4 MS SymphonySep 11 '14$1999$3079*

9 Day Rhone & Saone River CruiseSeasonLand OnlyAir & Land
Lyon to Lyon7 MS SymphonyMar - Oct '14$2699$4199*

12 Day Rhone & Saone River Cruise with ParisSeasonLand OnlyAir & Land
Lyon to Lyon3 Paris, 7 MS SymphonyMar - Oct '14$3649


Russia

12 Day Russian River CruiseSeasonLand OnlyAir & Land
St. Petersburg to Moscow10 MS Shashkov or MS ChernyshevskyMay - Sep '14$1999$2709*

13 Day Russian River CruiseSeasonLand OnlyAir & Land
Moscow to St. Petersburg11 MS Shashkov or MS ChernyshevskyMay - Sep '14$1999$2909*